Google Ads a PPC reklama

Výhody osobního jednání a online schůzek

S rostoucím počtem spokojených klientů jsme se rozhodli, že zvýšíme i kvalitu služeb prostřednictvím lepší dostupnosti sídla. Nově nás najdete na adrese K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín. Schůzky je nutné si domlouvat předem na telefonním čísle 776 055 055, abychom pro Vás stihli připravit konferenční místnost.

Většina zákazníků preferuje schůzky prostřednictvím Google meet, či neformálně v kavárně, ale pokud máte raději osobní jednání v soukromí, rádi si s Vámi sedneme ke stolu v našem sídle.

Proč je osobní jednání důležité a jaké výhody má osobní schůzka a online schůzka?

Většina projektů vyžaduje pečlivé plánování a rozkreslení struktury webu do drátěného modelu. Pro tento účel je nejlepší se sejít osobně. Pokud to ale podmínky neumožní, lze vše připravit i prostřednictvím e-mailů a telefonicky.

Osobní jednání při vytváření webu má několik hlavních výhod:

 1. Jasná komunikace:
  • Osobní setkání umožňuje přímou a okamžitou výměnu informací, čímž se minimalizuje riziko nedorozumění nebo chybné interpretace požadavků a přání klienta.
  • V osobním jednání je možné rychleji a efektivněji řešit případné otázky nebo nejasnosti.
 2. Budování důvěry a vztahů:
  • Osobní kontakt přispívá k budování důvěry mezi klientem a vývojářským týmem. Důvěra je klíčová pro úspěšnou spolupráci, zejména při dlouhodobých projektech.
  • Setkání tváří v tvář posilují mezilidské vztahy, což může vést k lepší spolupráci a větší otevřenosti.
 3. Lepší pochopení požadavků:
  • Při osobním jednání je možné lépe pochopit kontext a cíle projektu, což může vést k přesnějšímu naplnění požadavků klienta.
  • Diskuse o vizích, cílech a potřebách se může lépe rozvinout při osobním setkání.
 4. Rychlejší rozhodování a schvalování:
  • Osobní jednání umožňuje rychlejší rozhodovací proces, protože odpovědi a schválení mohou být poskytnuty okamžitě.
  • Diskuze nad různými návrhy a možnostmi je efektivnější a dynamičtější při osobním setkání.
 5. Lepší prezentace návrhů a prototypů:
  • Prezentace designových návrhů, wireframů nebo prototypů je efektivnější osobně, kdy je možné okamžitě vidět reakce klienta a diskutovat o případných úpravách.
  • Osobní demonstrace funkcionalit nebo designů může být přesvědčivější a jasnější než digitální komunikace.
 6. Efektivní řešení problémů:
  • Případné problémy nebo překážky mohou být řešeny rychleji a efektivněji při osobním jednání, protože diskuse může být více interaktivní a flexibilní.
  • Kolektivní brainstormování a hledání řešení je často produktivnější osobně.
 7. Lepší zpětná vazba:
  • Osobní jednání umožňuje získat detailnější a konkrétnější zpětnou vazbu, protože klient může snadněji vyjádřit své myšlenky a názory.
  • Reakce na zpětnou vazbu může být rychlejší a cílenější, což přispívá k rychlejšímu postupu projektu.

Celkově osobní jednání při vytváření webu přináší výhody v oblasti komunikace, důvěry, efektivity a kvality výsledného produktu.

Online jednání při vytváření webu má také řadu významných výhod:

 1. Flexibilita a dostupnost:
  • Online schůzky umožňují účastníkům spojit se odkudkoli, což je výhodné pro týmy a klienty, kteří jsou geograficky rozptýleni.
  • Snazší plánování schůzek, protože odpadá potřeba fyzického přesunu a hledání společného místa.
 2. Úspora času a nákladů:
  • Online jednání šetří čas, který by jinak byl stráven cestováním, a snižuje náklady spojené s fyzickými schůzkami (cestovné, pronájem prostor, atd.).
  • Schůzky mohou být kratší a více strukturované, což vede k efektivnějšímu využití času.
 3. Záznam a archivace:
  • Online platformy často umožňují nahrávání schůzek, což je užitečné pro pozdější přezkoumání nebo pro ty, kteří se nemohli zúčastnit.
  • Chaty a sdílené dokumenty zůstávají k dispozici pro budoucí reference.
 4. Sdílení obrazovky a spolupráce v reálném čase:
  • Možnost sdílet obrazovku umožňuje okamžité předvádění návrhů, prototypů nebo problémů.
  • Spolupráce na dokumentech a projektech v reálném čase zvyšuje efektivitu a umožňuje rychlou iteraci.
 5. Přístup k širší škále nástrojů:
  • Online jednání umožňují využití různých nástrojů pro spolupráci, jako jsou digitální tabule, projektové manažerské nástroje (např. Trello, Asana), a nástroje pro design (např. Figma).
  • Tyto nástroje usnadňují sdílení a organizaci informací, což přispívá k lepšímu průběhu projektu.
 6. Rychlejší a častější komunikace:
  • Online jednání mohou být plánována častěji a s menšími nároky na logistiku, což vede k pravidelnější a konzistentnější komunikaci.
  • Krátké, ad-hoc schůzky jsou snazší a rychlejší než při osobním setkání.
 7. Environmentální přínosy:
  • Snížení potřeby cestování vede k menšímu ekologickému dopadu, což je důležité pro firmy a jednotlivce, kteří se snaží snížit svou uhlíkovou stopu.
 8. Lepší dostupnost odborníků:
  • Online jednání umožňují snadnější přístup k odborníkům nebo konzultantům, kteří mohou být zapojeni do projektu na dálku, bez nutnosti fyzické přítomnosti.
 9. Různorodé formáty komunikace:
  • Kromě videohovorů lze využívat také e-maily, chaty, fóra nebo diskusní skupiny, což rozšiřuje možnosti, jakým způsobem může tým komunikovat a spolupracovat.

Online jednání při vytváření webu nabízí flexibilitu, efektivitu a přístup k moderním nástrojům, což může výrazně přispět k úspěchu a plynulosti projektu.

Chcete se dozvědět více informací? Kontaktujte nás, poskytujeme konzultace zdarma!

Mohlo by Vás také zajímat

Důvěřují nám firmy i jednotlivci

Nevíte si rady?

Jsme připraveni Vám ihned pomoct. Ozvěte se nám a najdeme řešení.